Обявиха обекти от Църногорския манастир за недвижима културна ценност

Обекти от Църногорската света обител получиха статут на недвижими културни ценности. С решение на Специализирания  експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности  (СЕСОНКЦ) към Министерството на културата, взето на заседание, състояло се на 5 февруари, статут на  недвижими културни ценности получиха църквата  "Св. св.  Козма и Дамян",   като единична архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от Възраждането с категория  "национално значение" и сградите на старото манастирско крило,  манастирската гостоприемница  и магерницата  като архитектурно-строителни недвижими културни ценности от Възраждането с категория  "местно  значение".

 

Вносители на предложението са изкуствоведът Димитър Цветков и архитект Галя Стоянова. В своите мотиви те са изтъкнали:

 


Църногорският манастир е свидетелство за материалната и духовната култура и за съхраненото национално и християнско самосъзнание на местното население.

манастирската църква "Св. св. Козма и Дамян" е декларирана като художествен паметник на културата с предварителна категория "национално значение". Възрожденската й архитектура , иконостасът, малките празнични и апостолски икони, цялата възрожсденска украса, работена през различни периоди  интериора притежава всички качества храмът да бъде регистриран като недвижима архитектурно-строителна  и художествена  културна ценност. Постигнат е синтез между художественото оформление на храма и възрожденската архитектура .
Монашеските постройки - сградите на старото жилищно крило, манастирската гостоприемница  и магерницата представляват самостоятелни обекти с архитектурно-строителна стойност от периода на Възраждането, съхранени с висока степен на автентичност, пример за местната архитектурна строителна школа. 

Според експертите манастирският комплекс с новите постройки , благоустрояване, ограда и други намеси, обхващащи по-голямата част от обхвата му не може  да бъде аргументиран като образец от епохата на Възраждането, поради което не се предлага за групова недвижима културна ценност, а се предлага за охранителна зона на обектите с индивидуални качества на недвижими културни ценности. 

 

 

 

По време на обсъждането, състояло се на 5 февруари, след отлагането на темата от предно заседание на Съвета поради липса на кворум, бяха утвърдени и изисквания към отделните обекти. Така например за храма, който е НКЦ с "национално значение" се изисква консервация, реставрация  и експониране  на елементите с архитектурна и художествена стойност,  както и възстановяване на променени автентични характеристики,  в което експертите визират покрива на черквата. Според техните изисквания трябва да се възстанови единния покрив, без маи и улами, със стряха, следваща полукръглия контур на притвора, да се смени вида на покривното покритие с близки до оригиналните  по цвят, форма и размери керемиди. Поставено е и изискване да се премахне казирката над входа, но това ще причини неприятни последствия, защото на това място дъждът е по често от запад и ще мокри в някои случаи и фатално входа на храма и  самата много стара входна врата. 
Експертите са поставили изискване отоплението на храма да се извършва с уреди, които не отделят във въздуха сажди и твърди частици, които могат да увредят елементите с художествена стойност  в интериора. 
Изисква се в храма  да се палят свещи само от чист пчелен восък. 
Експертите са категорични, че не бива да се допуска поставянето на допълнителни предмети и принадлежности, като икони, перденца, нова утвар, цветя, покривки, постери и пр. в интериора на храма и по иконите. 
За старото крило на манастира, манастирската гостоприемница и магерницата се изисква  да бъдат поддържани в добро състояние, а при бъдещи консервазионно-реставрационни ремонтни работи да се смени вида на покривното покритие с близки до оригиналните по цвят, форма и размери керемиди. 
Експертите все пак допускат в храма да се монтира отоплителна инсталация при условие тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с архитектурно-художествените качества на храма и не пречи на възприемането на елементитес такава стойност. За другите сгради се допускат минимални промени в интериора , единствено за удовлетворяване на санитарно-хигиенни изисквания. 

 

В предписанията за опазване на охранителната зона се посочва, че не се допуска ново застрояване в рамките на очертаната с 32 точки територия, обхващаща изградения до 2018 г. манастирски комплекс, обособен от старите и новите постройки и затворен с каменна ограда със северен и източен подход. В охранителната зона не се допуска поставяне на рекламни съоръжения, антени на мобилни оператори и други елементи, неблагоприятни за експониране на недвижимите културни ценности. 
Всички намеси  трябва да се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна  уредба. 
С утвърждаването на специалния статут на старите сгради в манастирския комплекс се прави препоръка да се допълни озеленяването с насаждения от характерния за района видов състав, да се включат в културно-исторически маршрути и да се обозначат тези сгради с табелки, като изготвеният за тях проект бъде съгласуван предварително по реда на действащата нормативна уредба. 
По време на обсъждането беше повдигнат въпрос за новите стенописи в храма и беше изразено опасение, че са направени върху по-стари изписани пластове.  Това опасение е неоснователно, тъй като част от старите наивистични фрески са оставени в храма, някои са преместени, а останалите са запазени на специални пана и може да бъдат експонирани. Това беше направено преди няколко години от реставратора Стефан Стефанов. 
Старата манастирска църква беше конструктивно укрепена през  2008 г. по проект, подпомогнат от програмата "Стара София". Отвътре е положена  нова мазилка (с изключение на медальона на тавана), тъй като преди това стенописите бяха върху основа от слама и кал. В резултат на тези дейности черковната сграда е изключително стабилна, а след консервационно-реставрационните ремонтни работи в нея с благословението на Светейшия  Български Патриарх и Софийски митрополит Неофит . на 8 декември 2018 г Негово Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит, извъши чин за обновление на храма, където има и монтирано подходящо отопление, така че сега  храмът се използва най-пълноценно.

 

 

 

 

Заседанието на СЕСОНКЦ може да се проследи в официалния запис: 

 

 

За района
За района
В ЖАБЛЯНСКИЯ МАНАСТИР БЕ ПОЧЕТЕНА ПАМЕТТА НА СВ.ЙОАН ПРЕДТЕЧА В ЖАБЛЯНСКИЯ МАНАСТИР БЕ ПОЧЕТЕНА ПАМЕТТА НА СВ.ЙОАН ПРЕДТЕЧА

 

Празникът бе уважен от кмета на Земен г-н Михаил Златанов, който прочете молитвата "Отче наш" по време на светата литургия.
...прочети повече
ПРАЗНИК В ЖАБЛЯНСКИЯ МАНАСТИР ПРАЗНИК В ЖАБЛЯНСКИЯ МАНАСТИР

Фоторепортаж от празника в Жаблянската св.обител за празника Отсичане главата на св.Йоан Кръстител.

...прочети повече
ПРАЗНИК НА ЛЕВОРЕЧКИЯ МАНАСТИР ПРАЗНИК НА ЛЕВОРЕЧКИЯ МАНАСТИР

Фоторепортаж от храмовия празник на Леворечкия манастир.

...прочети повече